• Dobrodošli na novu web stranicu

  Geotehnos d.o.o.

 • Dobrodošli na novu web stranicu

  Geotehnos d.o.o.

 • Dobrodošli na novu web stranicu

  Geotehnos d.o.o.

 • Dobrodošli na novu web stranicu

  Geotehnos d.o.o.

 • Dobrodošli na novu web stranicu

  Geotehnos d.o.o.

O nama

GEOTEHNOS d.o.o. Sarajevo je privredno društvo koje je specijalizovano za pružanje usluga iz oblasti geoloških, geotehničkih, hidrogeoloških ispitivanja i istraživanja, bušenje bušotina za iskorištavanje energije zemlje (vertikalne sonde) i podzemnih voda (bunara) za grijanje i hlađenje objekata, izrada inženjerskogeoloških i geotehničkih izvještaja za legalizaciju objekata. Sa aspekta kadrovske osposobljenosti i tehničke opremljenosti društvo posjeduje svu potrebnu opremu i kadrove za izvođenje svih vrsta navedenih radova kao i izradu geoloških, inženjerskogeoloških, geotehničkih elaborata i rudarskih projekata.

Od opreme društvo posjeduje bušaće garniture sa potrebnom pratećom opremom za bušenje svih vrsta istražnog bušenja tla primjerenim uslovima i standardima kakvi su u BiH. Pored bušaćih garnitura i njihove...


čitaj više

ŠTA MI RADIMO?

NAŠE USLUGE

GEOTEHNOS d.o.o. Sarajevo je privredno društvo koje je specijalizovano za pružanje usluga iz oblasti geoloških, geotehničkih, hidrogeoloških ispitivanja i istraživanja, bušenje bušotina za iskorištavanje energije zemlje (vertikalne sonde) i podzemnih voda (bunara) za grijanje i hlađenje objekata, kao i nabavkom i ugradnjom vertikalnih sondi renomiranog njemačkog proizvođača FRANK GmbH.

Background
01

Geološka istraživanja

Posjedujemo ovlaštenje za geološka istraživanja prema Rješenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije broj: 07-18-658 /2002, kojim se odobrava:

- površinsko i dubinsko ispitivanje terena i uzimanje uzoraka radi proučavanja terena za rudarske, građevinske, geofizičke, geološke i slične namjene;

- fundiranje uključujući i zabijanje stubova (šipova);

- površinsko mjerenje i posmatranje namjenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokacijama podzemnih nalazišta: nafte, zemnog plina, minerala i podzemnih voda;

čitaj više
Background
02

Geotehnička istraživanja

- Ispitivanja na terenu.

-Uzimanje uzoraka radi proučavanja terena za građevinske, geofizičke, geološke i slične namjene.

čitaj više
Background
03

Hidrogeološka istraživanja

Posjedujemo ovlaštenje za geološka istraživanja prema Rješenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije broj: 07-18-658 /2002, kojim se odobrava:

- izgradnja hidrograđevinskih objekata;

- održavanje hidrograđevinskih objekata;

- hidrogeološko ispitivanje;

- bušenje i izgradnju bunara.

čitaj više
Background
04

Obnovljivi izvori energije

Grijanje sa toplotnom pumpom predstavlja energetski efikasan i ekološki prihvatljiv način grijanja. Toplotne pumpe iskorištavaju toplinu iz okoliša i pretvaraju je u korisnu toplotu za grijanje prostora i/ili tople sanitarne vode. Toplotne pumpe koriste toplotu iz zraka, podzemne i površinske vode te toplote akumulirane u tlu i stijenama.

Za izvođenje sistema korištenja toplote podzemne vode i toplote akumulirane u tlu ili stijeni također su potrebni tzv. rudarski radovi. Tu je planirana izgradnja bunara za korištenje podzemne vode i bušotina za ugradnju vertikalnih toplotnih sondi za korištenje toplote iz tla ili stijena.

čitaj više
Background
05

Projektovanje

- Izrada geoloških elaborata

- Izrada geotehničkih projekata

- Izrada inženjerskogeoloških elaborata

- Izrada rudarskih projekata na području površinske eksploatacije kamena

- Projektovanje rezervi mineralnih sirovina

- Izrada rudarskih projekata za bušenje i ugradnju vertikalnih sondi za iskorištavanje obnovljivih izvora energije

- Izrada rudarskih projekata za istražno-esploatacione bušotine (bunare)

Posjedujemo Ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za izradu geotehničkih projekata, broj: 03-23-2-260/11.

čitaj više
Background
06

Specijalni građevinski radovi

- Izrada mikrošipova

- Izvođenje ankera i sidara

- Injektiranje

čitaj više