Kontakt

GEOTEHNOS D.O.O
DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE
GEOLOŠKIH I SPECIJALNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA

Tel.: +387 33 22 36 63
Fax: +387 33 62 36 07

Lokacija

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

« G E O T E H N O S » d.o.o. Sarajevo
DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GEOLOŠKIH I SPECIJALNO GRAĐEVINSKIH RADOVA

O nama
GEOTEHNOS d.o.o. Sarajevo je privredno društvo koje je specijalizovano za pružanje usluga iz oblasti geoloških, geotehničkih, hidrogeoloških ispitivanja i istraživanja, bušenje bušotina za iskorištavanje energije zemlje (vertikalne sonde) i podzemnih voda (bunara) za grijanje i hlađenje objekata, kao i nabavkom i ugradnjom vertikalnih sondi renomiranog njemačkog proizvođača FRANK GmbH.
Sa aspekta kadrovske osposobljenosti i tehničke opremljenosti društvo posjeduje svu potrebnu opremu i kadrove za izvođenje svih vrsta navedenih radova kao i izradu geoloških, inženjerskogeoloških, geotehničkih elaborata i rudarskih projekata.

Od opreme društvo posjeduje bušaće garniture sa potrebnom pratećom opremom za bušenje svih vrsta istražnog bušenja tla primjerenim uslovima i standardima kakvi su u BiH. Pored bušaćih garnitura i njihove prateće opreme, GEOTEHNOS d.o.o. posjeduje transportna sredstva, potrebne strojeve i alate za održavanje bušaćih garnitura i njihove prateće opreme i pribora. Mogućnost bušaćih garnitura je vršenje istražnog bušenja do dubine 300m.

Društvo je spremno prihvatiti sve vrste radova iz domena geološkog istražnog bušenja, geomehaničkih ispitivanja, kao i izradu geoloških, inženjerskogeoloških i geotehničkih elaborata i projekata. Kadrovi zaposleni u GEOTEHNOSU su sa višegodišnjim radnim iskustvom i osposobljeni su za rukovanje bušaćim garniturama kao i prezentacijom dobijenih podataka i izradom geoloških i geotehničkih elaborata i projekata.

Društvo posjeduje zakonom propisana rješenja od nadležnih ministarstava F BiH za obavljanje djelatnosti iz domena geoloških i geotehničkih istraživanja kao i izradu geoloških elaborata i geotehničkih projekata.

Historijat
GEOTEHNOS d.o.o. Sarajevo je privredno društvo koje je specijalizovano za pružanje usluga iz oblasti geoloških, geotehničkih, hidrogeoloških ispitivanja i istraživanja kao osnovne djelatnosti. Društvo posluje pod nazivom "GEOTEHNOS" d.o.o. Sarajevo od 02.10.2002. godine kada je izvršena preregistracija firme GEO RAD Sarajevo, koja je istu djelatnost obavljala u periodu 1997 – 2002 god. Sjedište društva je bilo u krugu Građevinskog fakulteta u ulici Patriotske lige br. 28.

Sadašnje sjedište društva je na Ilidži, ul. Lužansko polje br. 7., gdje po ugovoru o zakupu poslovnog prostora ima na raspolaganju adekvatne prostorije za obavljanje registrovane djelatnosti (kancelarijski, radionički i skladišni prostor).

Društvo je od svoga osnivanja u konstantnom napredovanju u kvaliteti pružanja usluga iz domena registrovane djelatnosti, kako u kadrovskom tako i u materijalno-tehničkom pogledu.

Društvo je do sada izvodilo radove na različitim projektima iz oblasti gololoških, geotehničkih, hidrogeoloških istraživanja i ispitivanja. Svi dosadašnji projekti su završeni vrlo uspješno, na zadovoljstvo investitora i nas kao izvođača. Na reviziji naših elaborata nismo imali ozbiljnijih primjedbi, niti sudskih sporova, kako sa investitorima tako i sa našim kooperantima.

Društvo ima trenutno 12 (dvanaest) zaposlenih radnika. Prema potrebi, društvo također angažuje spoljne saradnike iz oblasti geologije i geotehnike, kao i usluge iz domena finansija, konsalting usluga i marketinga.

Opširnije

Geološka istraživanja


Posjedujemo ovlaštenje za geološka istraživanja prema Rješenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije broj: 07-18-658 /2002, kojim se odobrava: -površinsko i dubinsko terena ...


Geotehnička istraživanja


-Ispitivanja na terenu.
-Uzimanje uzoraka radi proučavanja terena za građevinske, geofizičke, geološke i slične namjene....


Obnovljivi izvori energije


Grijanje sa toplotnom pumpom predstavlja energetski efikasan i ekološki prihvatljiv način grijanja. Toplotne pumpe iskorištavaju toplinu iz okoliša i pretvaraju je u korisnu toplotu...